Widget Cart and Widget My Account do not available

Beyza Sumer Aydaş

1978 yılında Ankara’da doğdu. 2000 yılında lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde, 2003 yılında yüksek lisans öğrenimini aynı bölümde tamamladı. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimini “Babil Kulesi ile Fildişi Kule Arasındaki Diyalojik İlişki: Sosyal/Beşeri Bilimler Metinlerinin Çevirisinin Yorumbilgisi Işığında Bir Çözümlemesi” adlı tez çalışmasıyla tamamladı. 2000 yılından beri özellikle sosyal/beşeri bilimler alanlarında kitap ve makale çevirmenliği yapmaktadır.